Mahuru Māori

The history of Mahuru Māori

Te hītori o Mahuru Māori

Register now

In the beginning

I te tīmata

Tēnei ka mihi ki a koe mōu i whakaaro mai ki te kaupapa o Mahuru Māori hei hāpai ake māu i tēnei tau. Me mihi rā tō pūnganangana, tō hautoa, me tō aroha nui ki te reo, ki te kawe i tēnei mānuka, ao te pō, pō te ao.

Paraone Gloyne

Paraone Gloyne, Poutiaki (Reo/Tikanga)

Te Wānanga o Aotearoa

Rēhita mai

The initiative

Te whakaaro

Ko te kaupapa o Mahuru Māori tētahi wero reo i puta mai i a Paraone Gloyne i te tau 2014. He hiahia nōna kia rangona whānuitia te reo, e puta hoki ai ki te ao o te ia rā. Nō reira ko te wero, kia reo Māori te reo whakawhitiwhiti (kōrero, tuhituhi, waiata, katoa e puta ana i a koe he reo Māori) mō te marama o Mahuru, ahakoa ki a wai, ahakoa, ki whea, ahakoa āwhea kōrero ai te tangata, me Māori te reo. Nā konā, kua tīkina ake tēnei kaupapa hei kōkiritanga whakakorikori i ngā kaimahi o Te Wānanga o Aotearoa ki aro mai ki tō tātou reo rangatira, kia pāohotia ki te ao.

The initiative of Mahuru Māori is a reo challenge that came about as a personal social experiment by Paraone Gloyne in 2014 as a way of broadcasting te reo, and normalising it in every day dealings. So the challenge is that Māori be used for communication (spoken, written, sung, everything that’s coming from you is to be Māori) for the month of September, regardless of who you speak to, where you speak it, and when you speak it, you speak only Māori. In that, we’ve taken up this opportunity to shake up our Wānanga o Aotearoa staff to take up te reo rangatira, and put it out to the world.

Sign up now

Where to from here?

Our goal for Mahuru Māori 2020 is to get more than 12,000 registered participants actively using te reo Māori during the month of September to bring awarness to and help revitalise the Māori language.

This is double the 5,000 from 2019, which was double the 2,500 from 2018. Having gone through the statistics of Mahuru Māori in previous years we can see that well over half of all participants are beginners in the Māori language so we have set 2 new target challenges to suit beginners to make Mahuru Māori achievable. These are to either speak Māori for an hour each day or for half the day each day.

You can contribute to the success of Mahuru Māori and the revitalisation of the Māori language by:

 • Make te reo Māori welcome at work and in the community
 • Encourage others to use and learn te reo Māori; welcome the Māori language into your life
 • Pronounce Māori words correctly when speaking English
 • Learn a little, use a little
 • Learn more, and use what you know
 • Keep improving your language, and share what you know
 • Encourage your friends and family to join you on your reo Māori challenge this Mahuru Māori.

Then, during the month of September you will speak/write/sing only the Māori language according to the goal you have set. Register now your participation in this year’s Mahuru Māori and we’ll keep you updated with learning resources, Māori language events and supportive content to keep you on track to achieve success in your Māori language goal.

Kōrero arataki

Guiding words

Ko te ture nui o te kaupapa ko te ū ki te reo, heoi, ki te rorirori haere koe me te whakaparahako i te reo Māori, me te kaupapa o Mahuru Māori, ka panaia koe, nō reira;

 • Me ū ki ngā tikanga pōhi a Pukamata
 • Me ū ki ngā tikanga o Te Wānanga o Aotearoa
 • Ki te tino rongo i te kaikiri, i te whakaparahako me rangatira tonu te tū
 • Me manaaki i te kaupapa, i tō tātou reo rangatira
 • Mehemea ka ara ake he take tūraru, mōrearea rānei me kōrero Pākehā koe, tēnā, kōrero Pākehā

The purpose of the challenge is stick to te reo Māori. If you get a little silly and defame te reo Māori, and the kaupapa of Mahuru Māori, you will be asked to leave the group, so;

 • Abide by the rules of Facebook
 • Abide by the Te Wānanga o Aotearoa code of conduct
 • If you feel people are getting frustrated be calm and don’t react
 • Look after our reo, look after our kaupapa
 • If you are in a position where you must speak English, then by all means, speak English.
Rēhita mai

Kōrero mai

Start the kōrero with suggestions, ideas or collaboration opportunities.

Contact us

Proudly sponsored by Te Wānanga o Aotearoa

Partners