Skip to content

Pae Rapunga Wero

Me āwhina rawa e kōwhiritia ai tētehi wero e hāngai ana ki a koe? He tauhou koe ki te reo, ā, e māharahara ana kāore e taea e koe? He wero tēnei mā te katoa! Ahakoa te aha e whakakōrero ana i a koe – me he tauhou, kia tīmata noa ake rānei ki te mihi me te poroaki, ki te rua hāora ia rā rānei, ki te haurua o te rā ia rā o Mahuru rānei.
Māori