Ko Wiriwiri rāua ko Kina

Ko Wiriwiri rāua ko Kina
Share
Tweet
Link
Stumble

Nā Ruth Lemon mātou ko Waldo Houia ko Katarina Edmonds.

E pā ana tēnei rauemi ki te whakatūtanga i te kura tuatahi i Aotearoa i Rangihoua i Pēwhairangi, i te tau 1816. Ko Ngāti Torehina me Ngāpuhi ngā tino tāngata o tēnei pakiwaitara.
E arotahi ana te pakiwaitara nei ki ngā āhuatanga i pā ki tētahi tokorua i tō rāua tīmatatanga tahi ki te kura, me tō rāua ako ki te tuhi i ā rāua kupu tuatahi i te reo Māori. Ko Wiriwiri (e 7 pea ōna tau), ko Kina (e 9 peā ōna tau). I tīmata rāua ki te kura i te Ākuhata o te 1816. Kāore ngā kōtiro nei i te tino mōhiotia. He kōrero pohewa tēnei. I puāwai ake ngā mahi nei mai i te pānui i ngā hītori me ngā tuhinga kōrero o mua.

He taki kōrero, he kupu, he atanga kaiwhakamahi kei tēnei KIWA™Book ki ngā reo e whai ake nei:
Te Reo Māori
Te Reo Pākehā

Kōrerorero

Kōrerorero

Kōrerorero meaning conversations, is an interactive learning tool developed to teach te reo Māori through listening, repetition and learning vocabulary and phrases that can be easily introduced into real life situations.

Read More »
Māori Dictionary

Māori Dictionary

Te Reo Māori is a Māori language dictionary that is easy to use by searching for Māori or English words. As well as English meanings, it has example sentences with translations for many entries.

Read More »
English