Kua mana te rēhita

Kua mana tō rēhita ki te wero o Mahuru.

Tēnā koe mōu i rēhita i tō wero!

Tuarihia tō wero o Mahuru ki ō hoa

Share on facebook
Toha
Share on twitter
Tīhau
Share on linkedin
Pōhi

He aha ki mua i te aroaro?

Tirohia ētehi o ngā rauemi hei āwhina i tō wero i tō ako.

Kei te wāhanga āra, ngā whakaaro ā-wero, ki konei whakaatuhia ai ētehi huatau ki te hāpai i te reo.

Mēnā koe e haere ana, tērā pea he āwhinatanga ēnei taupānga reo Māori taupānga reo Māori.

Mehemea koe e kawe ana i te wero me tētehi rōpū, anei pea ētehi whakaaro ki te Mahuru Māori i te mahi, i te kura hoki.

Whakarākeingia tō pukamata matatahi ki tēnei tāpare whakaāhua.

 Tuarihia tō pakiwaitara reo Māori.