Paraone Gloyne’s Story

Paraone Gloyne
Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on linkedin
Link
Share on stumbleupon
Stumble

‘Kōrero Māori i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa’

‘Kōrero Māori i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa’ koinei tētehi o ngā tino kōrero i a au i te kura takawaenga, i ngā tau rua tekau kō atu (auē kua kaumātua haere!) – mai i taua wā, i mahara ake ahau ‘ka pēwhea rā mehemea i tahuri rā tātou ki te whakamātau i tērā kōrero?’, Inā hoki ko te ao e noho ana tātou, he ao kōrero Pākehā, ka mutu, ka pēnei mai koe ka rere te reo i ngā hui Māori, engari, hāunga ngā kura reo me ngā hui reo, ko te nuinga o ngā hui Māori ko te reo matua, ko te reo Pākehā tonu.

Nō reira, e whitu tau ka mahue ake nei, i hihiri aku whakaaro ki te kōrero Māori anahe mō te marama o Mahuru (me kī, Hepetema), ko tōku kotahi noa iho i aua rangi tīmatanga, nā wai nā wai, ka whāia mai hoki ahau e ētehi, arā ko Kapi Peita rāua ko Mikaere Paki tērā – ka mihi rā ki a kōrua e hoa mā. 

E mahara pai ana au ki taua rangi tuatahi, pūnganangana katoa ana au ki te kōrero Māori, horopū ana au ki te whakaū i tāku i whakaaro ai, i tāku i kī taurangi ai, arā, kia noho mai ko te reo hei reo matua mōku i te roanga o te marama, ahakoa ki whea, ahakoa kōrero ki a wai.

I taua rangi tuatahi, i kawea tētehi o ō mātou hoa mahi ki tōna tūranga hou ki te kuratini o Tauranga, pai noa iho, he pōwhiri hoki, waimarie hoki i mōhio tō mātou ope ki taku kaupapa, nō reira i reira rā rātou ki te whakamōhio i ō mātou kaimanaaki i te wā o te kaputī, he aha tāku e whai nei. Mutu kau ana te kaputī kua mihia ngā ringawera, ā, kua huri mātou ki te hoki, kua whakarārangi haere te iwi ki te poroporoaki haere i a mātou, me te aha kua haere mātou ki te rūrū i a mātou e wehe atu nei, i reira kua kī mai tētehi ki a au i te rārangi ‘It was lovely to have you here today’, i reira, i rere noa taku whakautu ‘thank you for having us’, aiiii! Kua hapa!

Ahakoa tērā hapa iti nei, i whakamā ahau, i ngere ahau, i te korenga ōku e ū ki tāku i kī ai. Heoi anō, tahia te marae, me tīmata anō. Ko te mea nui, i ū tonu te haere ki taku pae tawhiti – koinei tāku ki a koutou. Kāore e kore, ka pērā hoki koe, ka hapa, engari, kia ū! Kei makere rawa i te waka, i reira he uaua ki te piki mai anō.

I ia tau, ka pātai mai ētehi ki a au ‘ka rongo tonu koe i te āmaimai? Ka rongo tonu koe i te anipā?’ Ko taku whakautu: āe! He tangata ahau! He māori hoki kia rangona aua kareāroto inā kawea ai tētehi mānuka, heoi anō, ka rongo tonu ahau i te pūnganangana, i te hiamo, i te aroha anō hoki ki te kōrero i te reo ki te ao mō te roanga atu o Mahuru. Ka ora taku ngākau, ka piki hoki taku wairua i taku mōhio, arā noa atu te hokowhitu o Mahuru e hāpai ana i tēnei kaupapa. 

Hana Tapiata

Hana Tapiata

Hana Tapiata was fortunate that te reo Māori was the primary language spoken in her home. Nowadays, she is not shy to talk Māori anywhere.
#motereo #mahurumāori
Register your Mahuru reo Māori challenge at https://www.mahurumaori.com

Read More »